Tiêu chí để được quảng bá trên website "Chiếc thìa vàng"?

Thứ hai, 13/04/2015 10:12

Có 5 tiêu chí để được cập nhật thông tin lên website là thực đơn đa dạng, chất lượng món ăn "ngon, lành, bổ dưỡng", dịch vụ khách hàng, an toàn vệ sinh, sản phẩm sứ sử dụng.

Hỏi: Khi tham gia cuộc thi nhà hàng - đầu bếp - món ăn được quảng bá trên website www.chiecthiavang.com, nhưng sau đó, chúng tôi phải thực hiện các qui định, tiêu chí nào để tiếp tục được cập nhật thông tin và ngược lại? Và ai, đơn vị nào là người ra quyết định?

Trả lời,

Thông tin, thực đơn của thí sinh và đơn vị đề cử sẽ được cập nhật lên website để giới thiệu, quảng bá. Tuy nhiên, để đánh giá hiệu quả và duy trì thông tin về cá nhân đầu bếp, món ăn của nhà hàng, khách sạn được BTC chọn đưa lên website, BTC chương trình Chiếc Thìa Vàng sẽ có một nhóm theo dõi chất lượng món ăn của nhà hàng khách sạn đó để kịp thời điều chỉnh thông tin trên web- site.


Chúng tôi dựa trên những tiêu chí sau để duy trì thông tin về món ăn cũng như quảng bá cho nhà hàng, khách sạn được BTC chọn lựa trước đó đưa lên websites như sau:

Thực đơn đa dạng
• Chất lượng món ăn “ngon, lành, bổ dưỡng”
• Dịch vụ khách hàng
An toàn vệ sinh
Sản phẩm sứ sử dụng

Do đây là trang web mở nên những người yêu thích ẩm thực vẫn được tham gia vào bình chọn, đánh giá của người bình chọn cũng được BTC xem xét vào việc thẩm định món ăn. Website www.chiecthiavang.com là một trang web mở. Bạn có thể thẩm định món ăn, trực tiếp tham gia góp ý về chất lượng món ăn có danh mục, địa chỉ cụ thể trên trang Website.


Bạn cũng có thể tham gia vào “Hành trình ẩm thực” trên khắp mọi miền đất nước bằng cách giới thiệu những món ăn truyền thống, độc đáo nơi bạn đang sống, nơi bạn đã đến và được thưởng thức. Kênh ý kiến của thực khách cũng là một tiêu chí dùng để đánh giá chất lượng món ăn cũng như nhà hàng, khách sạn được giới thiệu trên website www.chiecthiavang.com.

Trích “Cẩm nang Chiếc thìa vàng 2015”


1  2  3  4  5