Rau gia vị Việt Nam khác thế giới như thế nào?

Thứ bảy, 14/03/2015 16:15

Rau gia vị ở Việt Nam thì giống và khác nhau như thế nào so với rau gia vị trên thế giới ạ?

Trả lời,

Rau gia vị ở nước ta chủ yếu là dùng tươi và có nhiều trong thiên nhiên dễ tìm, nên tiện dụng nhưng không tồn trưc lâu được. Còn nước ngoài thường dùng loại khô và có xử lý trước nên để lâu được và tiện dụng khi mang đi xa. Đây cũng là một hạn chế đáng tiếc.

1  2  3  4  5