Nhận hồ sơ đăng ký ở đâu?

Thứ hai, 27/04/2015 13:11

Ngoài các hồ sơ đăng ký được in chung với cuốn cẩm nang, chúng tôi có thể nhận hồ sơ đăng ký thêm ở đâu không?

Các đầu bếp, đơn vị đăng ký tham gia cuộc thi có thể liên hệ trực tiếp với BTC cuộc thi để nhận bộ hồ sơ đăng ký, hoặc tải hồ sơ đăng ký trực tiếp từ website www.chiecthiavang.com.


Trích “Cẩm nang Chiếc thìa vàng 2015”


1  2  3  4  5