Muỗng, đũa đội thi có cần chuẩn bị trước không?

Thứ năm, 07/08/2014 10:09

BTC có chuẩn bị bộ muỗng, đũa cho phần trưng bày của đội thi hay không?

BTC có chuẩn bị muỗng sứ, đũa nếu đội thi có nhu cầu sử dụng để trưng bày trên bàn tiệc. Nếu đội thi nào không có nhu cầu sử dụng muỗng, đũa do BTC chuẩn bị thì đội thi được tự chuẩn bị bộ dụng cụ ăn riêng để trưng bày.

1  2  3  4  5