Dự thi khác khu vực có được không?

Thứ ba, 05/08/2014 08:09

Nếu đơn vị của tôi nằm trong khu vực A nhưng tôi muốn dự thi tại khu vực B có được hay không?

Để đảm bảo tính công bằng của cuộc thi, các đội thi sẽ thi theo khu vực BTC đã quy định (xem chương 4). Tuy nhiên nếu thí sinh dự thi muốn đổi qua khu vực khác thi thì phải gửi công văn nêu rõ lý do và có xác nhận của đơn vị công tác về BTC trước 10 ngày diễn ra cuộc thi.

Trích “Cẩm nang Chiếc thìa vàng 2015”

1  2  3  4  5