Chè xoài

Thứ bảy, 22/08/2015 17:59

Ăn xong món chè xoài của Nhà hàng Sông Trà (Đồng Tháp) đã lâu mà vị vẫn còn vương vấn không dứt...