Tôm xông trà

Chủ nhật, 24/05/2015 18:24

Nghệ thuật “fusion” - kết hợp nhiều kỹ thuật, trường phái, nhóm nguyên vật liệu khác nhau trong thời đại hội nhập đã được thể hiện nhuần nhuyễn trong món tôm này...1  2