Súp Long Vương

Thứ tư, 09/09/2015 10:21

Thưởng thức súp Long Vương, chính là đang tham dự một kết nối tâm linh giữa con người và tự nhiên, để thấy đời rất đẹp khi được trao tặng biết bao nhiêu là tinh hoa của đất trời…1  2