Cá anh vũ hấp tiêu rừng

Thứ bảy, 22/08/2015 17:46

Huyền sử người Việt cổ truyền lại rằng, cá anh vũ có ở Việt Nam từ 2000 năm trước Công Nguyên, được dâng lên Vua Hùng. Vua ban tên cá là anh vũ, phong là “Văn Lang đệ nhất ngư”.1  2