Vịt hấp hoa sen cơm muối é

Thứ tư, 09/09/2015 15:16

“Vịt hấp hoa sen cơm muối é” không chỉ là một món ăn vừa thơm, vừa đậm đà, vừa cay xé, lại còn là một tác phẩm văn hóa hòa quyện giữa cái ấm nồng của món cơm mới.1  2