Evason Ana Mandara Resort

Thứ ba, 28/07/2015 22:48

Avason Ana Mandara Resort ltìm giá trị mới cho đặc sản địa phương với thực đơn có chủ đề "Nét mới quê nhà", như: khai vị hải sản, cá bốp áp chảo sốt nghêu và rau thơm...Đội số 83 - Evason Ana Mandara Resort đến từ Nha TrangKhai vị hải sản

Sườn chìa ướp hương xả, ragout sườn

Cá bốp áp chảo, xốt nghêu và rau thơm

Nét mới quê nhà.


1  2  3  4  5  ...  Trang cuối