Lá dít là lá gì?

Thứ năm, 31/07/2014 17:08

Trên Thế Giới Tiếp Thị số 20, có bài Kỳ bí lá dít. Tôi muốn biết rõ hơn về cây này? Tên tiếng Anh là gì? (Phan Diễm Châu).


Cây dít thuộc họ Zanthoxylum. Họ này có khoảng 250 loài, trong đó có loại gọi là cây sưng, sâng. Trung Quốc gọi là lưỡng diện châm vì hai mặt lá đều có gai. Tiếng Anh là shinyleaf pricklyash. Sưng thuộc họ cam, lá có vị cam mạnh và hơi chua. Các nước châu Á thường khai thác rễ cây này để chữa bệnh. Cây mọc dại ở các vùng rừng núi Việt Nam.

Cây bụi, leo, có gai. Lá kép lông chim lẻ, mọc so le, gồm năm lá chét nguyên. Cụm hoa hình chùm mọc ở kẽ lá. Hoa trắng nhỏ, đơn tính. Quả có 1 - 5 mảnh vỏ, mỗi mảnh đựng một hạt màu đen bóng.

Theo Thế giới tiếp thị


1  2  3  4  5  ...  Trang cuối